Pres tökmə emalatxanası

İnvestisiya tökmə emalatxanası

Döküm emalatxanasına yüksək təzyiqli kalıp maşını 6 dəst və aşağı təzyiqli kalıp maşını 4 dəst daxildir.Hazırda biz külək enerjisi istehsalı üçün hissələri, avtomobil hissələri, Kimya maşınları, Tibbi avadanlıqlar və s. istehsal edirik.Tətbiq olunan əsas material müxtəlif alüminium və sinkdir, məsələn:

A356/A319/A413/A380/A390/A360/ADC10/ADC12/ ZL101/ZL102/ZL104/ZL107/LM6/LM/20/LM25/

EN AC-42100/EN AC-42200/EN AC-43000/EN AC-43200/EN AC-43300/EN AC-43400/EN AC-44200/EN AC-44300/EN AC-46000/ENAC-4610 -46200/ENAC-46500/ENAC-47100/sink